CERTIFICATEN

Halal

Het Arabische woord halal betekent ‘toegestaan’ (de letterlijke vertaling is ‘geoorloofd’) voor moslims, in tegenstelling tot harâm, wat ‘verboden’ betekent. Halal voedsel is voedsel dat moslims mogen eten omdat het door hun religie is toegelaten. Halal voedingsproducten worden streng gecontroleerd. Bij halal vlees is het bijvoorbeeld belangrijk dat de dieren volgens de islamitische voorschriften geslacht zijn. Dat moet gebeuren in goedgekeurde halal slachthuizen.

Erkend producent

PITTAMAN bvba heeft een hele reeks halalproducten in zijn assortiment. Al deze producten zijn officieel goedgekeurd door Halal Expertise, een in België gevestigde organisatie die gespecialiseerd is in het erkennen van halalproducten die in België en andere Europese landen worden geproduceerd (www.halalexpertise.com).

De gehanteerde procedure is bijzonder strikt en omvat regelmatige audits waarbij Halal Expertise stalen van producten neemt die dan in het labo aan DNA-tests worden onderworpen. Niet alleen de grondstoffen worden gecontroleerd, ook de schoonmaakproducten, de smeermiddelen, de opslagruimte en de andere punten met betrekking tot de voedselveiligheid.

Uit de laatste audit bij ons in het bedrijf blijkt dat de onderzochte producten aan alle eisen voldoen om als halal te worden gelabeld. Het gaat om:

  • Authentic Kebab (lamellen)
  • Pitta kip (reepjes)
  • Pitta kalkoen
  • Super kip

Het verslag van de audit stipuleert verder dat ook alle toeleveranciers van dierlijke producten een geldig halalcertificaat kunnen voorleggen.

Het belang van de IFS- en ACS-certificatie

Als producent van kant-en-klare voorgebakken IQF [1] vleesproducten heeft Pittaman bvba een reputatie hoog te houden. Kwaliteit en voedselveiligheid primeren. Onze producten moeten niet alleen voldoen aan de verwachtingen van onze klanten, maar ook aan de bestaande wetgeving, en die is er met de jaren enkel strenger op geworden.

International Food Standard (IFS)

IFS is een inspectieprotocol dat diverse Europese retailers hanteren om na te gaan of hun leveranciers aan alle vereisten voldoen. De eisen van de IFS-standaard liggen hoog: er moet in het bedrijf een kwaliteitssysteem aanwezig zijn dat HACCP [2] toegepast wordt en daarin moeten omgeving, product, proces en personeel opgenomen zijn. Uit de jaarlijkse controles blijkt dat Pittaman bvba aan alle normen van de IFS-standaard voldoet.

Autocontrolesysteem (ACS)

ACS is een door het FAVV [3] opgesteld inspectieprotocol. Het omvat allerhande wettelijke eisen en eisen rond voedselveiligheid. Als voedingsbedrijven hieraan voldoen krijgen ze het ACS-certificaat. Dat is het geval voor Pittaman bvba.

 

 

[1] Individually Quick Frozen

[2] Hazard Analysis and Critical Control Points, een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Betekent zoveel als: gevarenanalyse en kritische controlepunten.

[3] Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen