Privacy & cookies

SHARE OUR WORLD TASTES WITH YOUR BEST FRIENDS!

Daddy Cool Company BV

CONTACTGEGEVENS:

Deze website is eigendom van Daddy Cool Company BV. Door deze website te bezoeken en te gebruiken gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Adres van de maatschappelijke zetel: Zagerijstraat 27, 2900 Schoten, België Telefoon: +32 3 633 55 00 E-mail: info@daddy-cool.be Bedrijfsnummer: BE0441744037  

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze website, inclusief merken, logo’s, tekeningen, data, productnamen, bedrijfsnamen, teksten, beelden enzovoort, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Daddy Cool Company BV of rechthoudende derden.  

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan daarom niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker. Daddy Cool Company BV zal alle nodige inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden toch voorkomen. Mocht dit het geval zijn of mocht bepaalde informatie op deze website onbeschikbaar zijn, dan zal Daddy Cool Company BV zich inspannen om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Daddy Cool Company BV kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden op deze website vaststellen, kunt u steeds contact met ons opnemen via info@daddy-cool.be. De inhoud van de website (inclusief links) kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Daddy Cool Company BV staat niet in voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, direct of indirect, die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de website. Daddy Cool Company BV kan in geen geval tegenover wie dan ook in enige directe of indirecte, bijzondere of andere vorm aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze of enige andere website, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, apparatuur, software, etc. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het opnemen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Daddy Cool Company BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen controle heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade als gevolg van het gebruik ervan.  

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE.

Deze website wordt beheerst door Belgisch recht.

PRIVACYBELEID

Daddy Cool Company BV verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met Daddy Cool Company BV via info@daddy-cool.be.  

VERWERKINGSDOELEINDEN

Daddy Cool Company BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheerdoeleinden (inclusief klantenadministratie, opvolging van bestellingen/leveringen, facturering, solvabiliteitscontrole, profilering en verzending van marketing en gepersonaliseerde reclame). Persoonsgegevens die voor het klantenbeheer worden verwerkt, worden opgeslagen gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan de wettelijke vereisten (onder andere op het gebied van boekhouding).  

WETTELIJKE BASIS (GRONDSLAGEN) VOOR DE VERWERKING

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (vereist voor de uitvoering van een overeenkomst) van de Algemene Wet Bescherming Persoonsgegevens. [Voor zover de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), hebben klanten altijd het recht om hun toestemming in te trekken.  

DOORGIFTE AAN DERDEN

Indien dit noodzakelijk is om de gestelde doelen te bereiken, worden de persoonsgegevens van de klant gedeeld met andere bedrijven binnen de Europese Economische Ruimte die direct of indirect verbonden zijn met Daddy Cool Company BV of met een andere partner van Daddy Cool Company BV. Daddy Cool Company BV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen voor de bescherming van persoonsgegevens.  

RECHT OP INZAGE, VERBETERING, VERWIJDERING, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De klant heeft te allen tijde het recht op inzage in hun persoonsgegevens en kan deze laten corrigeren of laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn, laten verwijderen, beperken en zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens waarbij zij betrokken zijn op basis van artikel 6.1 (e) of (f), inclusief het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.Daarnaast heeft de klant recht op het verkrijgen van een kopie (in een gestructureerde, standaard en mechanisch leesbare vorm) van zijn persoonlijke gegevens en het doorsturen van deze persoonlijke gegevens naar een ander bedrijf. Voor de uitoefening van bovengenoemde rechten wordt de klant verzocht om:
  • De instellingen van zijn klantenaccount aan te passen (indien mogelijk);
  • Een e-mail te sturen naar: info@daddy-cool.be;
  • Een verzoek te versturen via het formulier onderaan deze pagina.
De klant heeft bovendien het recht om kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens met het oog op marketing.  

KLACHTEN

De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (35 Rue de la Presse, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

GEBRUIK VAN ‘COOKIES’

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Een cookie is een tekstbestand dat door een website-server in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om mensen te identificeren, een cookie kan alleen een machine identificeren.  

TYPE COOKIES WORDEN GEBRUIKT EN VOOR WELK DOEL:

‘First-party cookies’zijn technische cookies die door de bezochte site zelf worden gebruikt en die bedoeld zijn om de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die door de gebruiker tijdens eerdere bezoeken zijn aangepast, of: een formulier met gegevens die eerder door de gebruiker zijn ingevuld tijdens eerdere bezoeken. Derde partij cookies zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar van derden, zoals marketing- of reclameplug-ins. (Bijvoorbeeld, Facebook of Google Analytics cookies. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de website eerst toestemming geven, die kan plaatsvinden via een balk bovenaan of onderaan de website, met verwijzing naar dit beleid, dat echter niet verhindert dat er verder op de website wordt gebladerd. U kunt de instellingen van uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat de cookies vervolgens van uw harde schijf worden verwijderd. U kunt dit doen via de instellingen van uw browser (met behulp van de helpfunctie). Houd er rekening mee dat specifieke grafische elementen mogelijk niet correct verschijnen of dat u geen gebruik kunt maken van specifieke toepassingen. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.  

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’(tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteiten op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet gebruiken in combinatie met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat dit ertoe kan leiden dat u geen toegang heeft tot alle mogelijkheden die de website biedt. Door het gebruik van de website gaat u akkoord met de verwerking van deze informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.  

PRIVACY FORMULIER: